Helistage meile!

+372 600 0690

close Või saatke kiri!

Lugupeetud

*Kohustuslik väli

Impressum

Ettevõtte aadress

SIA DAW Baltica Eesti filiaal
Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
Harjumaa 75312
Tel.: +372 6000 690
Faks: +372 6000 691
info@caparol.ee
www.caparol.ee

Õiguslik teave
Kõik andmed, tekstid ja pildid on SIA Caparol Baltica Eesti filiaali omand. Nende kasutamine ärilisel otstarbel on keelatud.

Teave
SIA Caparol Baltica Eesti filiaal ei võta vastutust ega anna garantiid, et sellel veebilehel esitatud teave on täpne ja täielik.

Andmekaitse
Meie saidi lehekülgedel registreerumisel võidakse küsida teilt isikuandmeid. See on vabatahtlik. Teie isikuandmed salvestatakse ja neid töödeldakse kooskõlas Eesti andmekaitse eeskirjadega. Meie veebisaidil kogutud isikuandmeid kasutatakse teie päringu töötlemiseks. Selliste andmete kasutamine konsultatsiooni, reklaami või turu-uuringute eesmärgil vajab teie sõnaselget nõusolekut. Te võite igal ajal taganeda oma nõusolekust edaspidiseks töötlemiseks.

Autoriõigus
Kõikide veebisaidil www.fassaadisoojustus.ee esitatud tekstide, piltide, skeemide, helide, videote ja animatsioonide ning nende korralduse suhtes kehtib autorikaitse seadus ning muud intellektuaalomandi kaitset käsitlevad seadused. Neid ei tohi ärilisel eesmärgil kopeerida, edasi anda, muuta ega teistel veebisaitidel kasutada.

Vastutus
Kogu selle veebisaidi sisu on põhjalikult kontrollitud. Me püüame teavet korrapäraselt täiendada ja uuendada.

Luba
Sellel veebisaidil olev intellektuaalomand, s.t patendid, tootemargid ja autoriõigused on kaitstud. Veebisait ei luba kolmandatel isikutel kasutada intellektuaalomandit, mis kuulub SIA Caparol Baltica Eesti filiaali saidile www.fassaadisoojustus.ee.

Kehtivad õigusaktid
Kogu sellel saidil esitatud teabe ja andmete, veebisaidi kasutuse ning kogu veebisaidiga seotud tegevuse, lubamise ja keeldumise suhtes kehtivad üksnes Eesti seadused

Autoriõigus
© 2014 DAW SE. Kõik õigused kaitstud.
 
________________________________________


Privaatsusteade
Käesoleval veebisaidil kasutatakse Google, Inc. (edaspidi: Google) pakutavat veebi analüüsi teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab nn küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatavad tekstifailid, mille abil analüüsitakse veebisaidi kasutamist. Küpsiste vahendusel saadud teave selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate (sh teie IP-aadress), edastatakse Google’ile ja talletatakse Google’i USAs paiknevates serverites.

Google kasutab seda teavet teie veebikasutuse hindamiseks, veebisaidi külastatavuse aruande koostamiseks operaatoritele ning veebisaidi külastamise ja interneti kasutamisega seotud muude teenuste osutamiseks. Google võib kõnealuse teabe edastada ka kolmandatele isikutele, kui see on seadusega ette nähtud või kui kolmandad isikud töötlevad teavet Google’i volitusel. Google ei seosta teie IP-aadressi muude Google’i valduses olevate andmetega. Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma veebilehitsejas vastavad seaded, kuid seda tehes peate arvestama, et võib-olla ei saa te seejärel kasutada kõiki veebisaidi funktsioone. Veebisaiti kasutades olete andnud nõusoleku, et Google töötleb teie andmeid eespool kirjeldatud viisil ja eesmärkidel.